toepassingen

geleverde specifieke toepassingen


Industrie, radar en offshore

Industrie: zoals o.a. kabels voor motorsturingen, machinebedieningen en robotsystemen.

Radar-systemen: voor de radarsystemen op schepen worden speciale kabels toegepast waarbij stuurstroom, dataparen en coax in een kabel gecombineerd worden.

Offshore: speciale afgeschermde PUR-kabels voor toepassing op zeeschepen en booreilanden (zeewater- en microbenbestendig) en voor spiraalsnoeren


Agrarische sector

In de agrarische sector worden systemen zoals geleidingssystemen voor automatische verlichtingssystemen in tuinderskassen en kabels voor automatische spuitsystemen aangelegd. Hierbij zijn in één kabel zowel water als voedingsspanning voorzien.


Geluidstechniek en theater

Studio's: grote spiraalkabels voor verlichtingsystemen en speciale multi-kabels voor audio- en videosystemen.

Theater: kabels voor de besturing van de motoren welke gebruikt worden voor de schermen op het podium.

Audio: Speciale luidsprekersnoeren en audiokabels


Verlichting

Halogeenverlichting: bij Halogeenverlichtingen komen hogere temperaturen voor zodat hierbij kabels worden toegepast met speciale thermoplastische rubber welke hiervoor geschikt zijn

Openbare verlichting: ook bij openbare verlichting komen hogere temperaturen voor zodat ook hier speciale thermoplastische rubberkabels worden ingezet.


Extra stevige kabels

Bij stadions worden speciale dikkere kabels gebruikt voor de geluidsapparatuur.

Bij windmolens wordt de energiekabel vaak gecombineerd met de besturingskabel

Hogere temperatuur kabels (tot 120 graden C) voor speciale verlichtingssystemen

Zware werkplaatskabels in diverse kleuren en met opdruk


Overig

Vrachtwagens: tussen de cabine en oplegger worden vaak speciale spiraalkabels toegepast

Kerncentrales: speciale Halogeenvrije stuurstroomkabels voor kerncentrales.

Hybridekabels: dit betekent dat een kabel uit meerdere aparte kabels opgebouwd wordt; bijvoorbeeld een coax combineren met een buskabel, datakabel, stuurstroomaders en eventueel een lucht- of waterslang.

Data- en signaalkabels met afwijkende aderkleuren en mantelkleuren.

Afgeschermde-kabels voor frequentie-geregelde motoren.

Laskabel met zeer soepele koperopbouw.